NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG NÂNG CẤP WEBSITE TUYỂN DỤNG VÀ SẼ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU KHI HOÀN THÀNH VIỆC NÂNG CẤP

(DỰ KIẾN CUỐI THÁNG 12/2016)